Bowenova tlaková masáž

Zcela nový a velmi účinný typ rekondiční masáže vyvinul v Austrálii muž jménem Thomas A. Bowen v 50. letech 20 století.
Základem celého jeho systému se stala specifická masážní technika dnes označována jako tzv. "Bowenův pohyb". Spočívá ve zvláštním způsobu ovlivňování napětí svalů a svalových skupin prostřednictvím jemné manipulace s vrstvami kůže a podkoží. Při provádění zmíněného Bowenova pohybu vyškolený teraupet na stanoveném místě nahrne kůži napříč přes sval, vedle svalu vyvine jemný, nebolestivý tlak, který udržuje po dobu několika sekund a pak pod stále stejným tlakem vyrovná vytvořenou kožní řasu a vrátí kůži zpět na původní místo. Pohyby jsou prováděny na jasně anatomicky definovaných místech ve stanoveném pořadí. Mezi jednotlivé série pohybů jsou zařazovány přestávky (nejčastěji 2 minutové), které organismu poskytují čas ke zpracování informací uvolňovaných v průběhu ošetření a tak přispívají k lepšímu výsledku masáže.

Základní systém ošetření Bowenovou tlakovou masáží vychází z holistické představy o organismu, a proto není zaměřen na diagnostiku a cílené izolované ošetřování konkrétních problematických partií.
Cílem tohoto typu masáže je optimální vyladění svalové soustavy ošetřovaného organismu s využitím jeho vlastních zdrojů.

Bowenova tlaková masáž je otevřený systém.
Při základním ošetření se využívají především sestavy Bowenových pohybů určené k normalizaci napětí v systému posturálních svalů. Toto základní ošetření lze podle potřeby rozšířit o některou z doplňkových sestav zaměřených na specifické problémy subjektivně pociťované ošetřovanou osobou.

Používaná technika je při správném použití natolik jemná a neinvazivní, že nehrozí poškození organismu z vnějšku. To oproti klasické či sportovní masáži výrazně snižuje rizika jejího využití pro rekondiční účely i mimo rámec zdravotnictví.

Principy působení metody

Otázka přesného mechanismu působení metody nebyla přesně a beze zbytku zodpovězena a popsána. Jisté je, že organismus je ovlivňován jako celek a v mechanismu působení se uplatňuje značné množství podnětů. K jejich přesnému zmapování bude zajisté potřeba ještě hodně času a soustředěného úsilí odborníků. Základní fyzikální působení přímo ovlivňuje nervová zakončení v kůži, podkoží a svalech. K ovlivňování dochází tlakem, tahem při vytváření kožní řasy a vibrací tkání, která vzniká při poslední fázi Bowenova pohybu. Při správném provedení se všechny uvedené impulsy pohybují pod hranicí bolestivosti a nemohou tedy vybudit obranou spastickou reakci. Na druhou stranu se většina míst, na který se Bowenův pohyb obvykle aplikuje , nachází v těsné blízkosti akupunkturních bodů, povrchově uložených nervových pletení či lymfatických cest. Šetrný impuls v těchto místech vyvolává odezvu receptorů ve svalech, úponech, kůži i podkoží. Z receptorů se signál přenáší dostředivými drahami do centrální nervové soustavy a prostřednictvím mosynaptických i polysynaptických reflexů zpět jak do oblasti bezprostředně ovlivňované tak i do oblastí reflexně propojených. Řetězovou reakcí se odezva šíří , dochází k lokálním chemickým změnám vnitřního prostředí organismu, lokálním změnám prokrvení a výživy tkání v důsledku uvolnění spasmů utlačujících elementy cévního i nervového systému, zlepšení svalové činnosti a funkce lymfatického systému...

Konečným efektem této kaskády bývá vymizení bolestivého vjemu v problematické oblasti a normalizace funkce svalu.
Velmi často pozorujeme i psychické uvolnění. Pro princip působení Bowenovy techniky samozřejmě existují i vysvětlení využívající například terminologii běžnou pro východní filosofické směry. Zde se hovoří o harmonizaci toku chi v těle a odstraňování bloků na energetické úrovni. Bowenova tlaková masáž je metoda použitelná za jakýchkoli podmínek a pokud je řádně aplikována, je bezpečná a zcela nenásilná. Při aplikaci této metody je však nezbytné brát v úvahu skutečnost, že ji v žádném případě nelze používat jako náhradu tradiční lékařské péče.

Doporučení k Bowenově tlakové masáži:

  • Ideálně naplánujte Bowenovu masáž na den, kdy nebudete vystaveni obzvlášť stresové situaci, lépe tak využijete energii získanou k Vaší regeneraci a samoléčbě.
  • V den ošetření se nesprchujte ani nekoupejte v horké vodě (dochází ke změně vibrační úrovně organismu, což narušuje působení Bowen).
  • V následujících 5 - 7 dnech neabsolvujte jiné masáže ani mobilizace, manipulace, měkké techniky... (narušuje působení Bowen).
  • Vyhněte se po tuto dobu také extrémním teplotám vody , sauně a jednostranné zátěží...(narušuje působení Bowen).
  • Po každé masáži provádějte oblékání i obouvání pouze v sedě, neměli by jste stát na jedné noze.
  • Dbejte na to, aby jste nesetrvávali ve stejné poloze nebo sedu déle než 30 minut. Poté se protáhněte a projděte místnosti.
  • Jako pomoc při detoxikaci organismu pijte alespoň dva a půl litru vody denně.
  • Naučte se sedět tak, aby jste nekřížili nohy, což blokuje průchod energie v těle a mnohdy je příčinou zablokování páteře.(c) 2024 Masáže Hana | Masáže Praha 4 a Praha 10 | Klasické masáže | ruční Lymfatické masáže - Manuální lymfodrenáž | Bowenova tlaková masáž
Holistická aroma masáž | Těhotenská masáž | Reflexní masáž chodidel | Dárkové certifikáty on line | Dárkové poukazy na masáž on line | Webdesign ABweb.cz